גילוי נאות

ראשי / גילוי נאות

רוצים להתייעץ?
לתאם פגישה אישית?
נשמח לעמוד לרשותכם.

בואו נקבע פגישה עוד היום.

03-376-3630

גילוי נאות בי-מניב בע"מ ("בי-מניב")

בי-מניב בע"מ, ח.פ. 516485232, מנוהלת בידי מר דני בריטמן ומשרדה ברחוב בצלאל 8 ברמת גן. בי-מניב רשאית לעסוק בשיווק השקעות על פי רשיון מספר 828 שניתן לו בידי רשות ניירות ערך לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995. בי-מניב ומר בריטמן אינם עוסקים ביעוץ השקעות. את שירותיה מעניקה בי-מניב ללקוחות פרטיים, יחידים ותאגידים.

נכון להיום, בי-מניב, בעצמה ו/או באמצעות מר בריטמן, התקשרה בהסכם לקבלת עמלות עם מנהלים ומנפיקים של נכסים פיננסיים ומוצרים פיננסיים נוספים, אשר ביחס אליהם מספקת בי-מניב שירותי שיווק השקעות (הרשימה המעודכנת מופיעה באתר בי-מניב):

 • איי.אס.פי.אסט מנג'מנט בע"מ, ח.פ. 513997072 ביחס לקרנות להשקעות משותפות בנאמנות שתיק השקעותיהן מנוהל בידה –
 • ISP Asset Management (4D) השקעות (מספר קרן: 5133087)
 • ISP Asset Management (0B) השקעות (מספר קרן: 5131875)
 • ISP Asset Management (2B) השקעות (מספר קרן: 5131867)
 • ISP Asset Management (1B) השקעות (מספר קרן: 5127980)
 • ISP Asset Management (4D) השקעות (מספר קרן: 5135256)

 • דיאמונד בית השקעות בע"מ, ח.פ. 514668037 ביחס לקרנות להשקעות משותפות בנאמנות שתיק השקעותיהן מנוהל בידה –
 • דיאמונד (0A) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5119862)
 • דיאמונד (2B) 20/80 (מספר קרן: 5118435)
 • דיאמונד (2B) 30/70 (מספר קרן: 5131958)
 • דיאמונד (4A) מניות ישראל (מספר קרן: 5116736)
 • דיאמונד (4D) גמישה (מספר קרן: 5123609)
 • דיאמונד (4D) מניות גלובאלי (מספר קרן: 5128509)
 • בי.טי.בי. מקשרים הלוואות בישראל בע"מ, ח.פ. 515041218

בעבור רכישת יחידות בקרנות הנאמנות שמופיעות מעלה (או קרנות נאמנות שנכללות ברשימה שמפורסמת באתר בי-מניב מעת לעת) וכן בגין השקעת לקוחותיה של בי-מניב במערכת התיווך לאשראי שמפעילה בי.טי.בי. (BTB), זכאית ב-מניב לעמלות מאת מנהלי או מנפיקי המוצרים, ועל כן (ולפי הגדרות החוק) קיימת לבי-מניב "זיקה" לאותם יצרנים ומוצרים‏.

כמו כן, בעת מתן שירותי שיווק השקעות ללקוחות, עשויה בי-מניב להעדיף רכישתן והחזקתן של קרנות הנאמנות שברשימה הנ"ל, על פני רכישה והחזקה של קרנות נאמנות אחרות, אשר לבי-מניב אין זיקה אליהן, אף שהן דומות לקרנות הנאמנות שיש לה זיקה אליהן, מבחינת התאמתן לתיק ההשקעות‏ של הלקוחות. בדומה לכך, עשויה בי-מניב להעדיף להמליץ ללקוח להשקיע באמצעות מערכת התיווך באשראי של BTB על פני מערכת דומה לה, שאינה קשורה בהסכם עם בי-מניב.

דילוג לתוכן