גילוי נאות BMENIV (4D) גמישה, מספר קרן בבורסה: 5138912

ראשי / גילוי נאות

רוצים להתייעץ?
לתאם פגישה אישית?
נשמח לעמוד לרשותכם.

בואו נקבע פגישה עוד היום.

03-376-3630

גילוי נאות בי-מניב בע"מ ("בי-מניב") + BMENIV (4D) גמישה, מספר קרן בבורסה: 5138912

רשיון לניהול תיקי השקעות:

בי-מניב בע"מ ("בי-מניב") היא חברה פרטית שמספרה אצל רשם החברות ‏‏516485232 ומשרדה הרשום ברחוב בצלאל 8 ברמת גן. בי-מניב מנוהלת ונשלטת בידי מר דני בריטמן. בי-מניב רשאית לעסוק בניהול תיקי השקעות על פי רישיון מספר 851 שניתן לה בידי רשות ניירות ערך לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("החוק").

עיסוק בשיווק השקעות:

לצד עיסוקה בניהול תיקי השקעות, בי-מניב עוסקת גם בשיווק השקעות. בי-מניב אינה עוסקת ביעוץ השקעות. בי-מניב מעניקה שירותי ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות ללקוחות פרטיים (יחידים ותאגידים) וללקוחות מוסדיים (קרנות נאמנות).

זיקה לנכסים פיננסיים והעדפתם:

בי-מניב מנהלת השקעותיהן של קרנות נאמנות שבניהול סיגמא קרנות נאמנות בע"מ (חברה פרטית שמספרה 511756595) שבידה רישיון לניהול קרנות נאמנות שניתן לה לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 (להלן: "מנהל קרנות הנאמנות")‏. קרנות הנאמנות אשר בי-מניב מנהלת את השקעותיהן נושאות את השם BMENIV ושמותיהן המלאים של הקרנות מפורטים באתר האינטרנט של מנהל קרנות הנאמנות (להלן: "קרנות בי-מניב"). נכון להיום, אלו קרנות בי-מניב:

  • BMENIV (4D) גמישה, מספר קרן בבורסה: 5138912


בעבור ניהול ההשקעות של קרנות בי-מניב מקבלת בי-מניב נתח משמעותי מדמי הניהול ומההוספה שגובה מנהל קרנות הנאמנות מהמשקיעים בקרנות בי-מניב. בשל זכאותה של בי-מניב לנתח מהכנסותיו של מנהל קרנות הנאמנות, לבי-מניב קיימת "זיקה" (כהגדרתה בחוק) לקרנות בי-מניב.  כמו כן, בעת ניהול תיק השקעות ללקוח, או בעת מתן שירותי שיווק השקעות ללקוחותיה, עשויה בי-מניב להעדיף רכישתן והחזקתן של קרנות בי-מניב לתיק ההשקעות, או להעדיף להמליץ על רכישתן והחזקתן של קרנות בי-מניב, על פני רכישה והחזקה של נכסים פיננסים אחרים, אשר לבי-מניב אין זיקה אליהם, אף שהם דומים לקרנות בי-מניב מבחינת התאמתם לתיק ההשקעות‏ של הלקוח.

דילוג לתוכן