אגרות חוב – מדברים אג"ח

במאמר נסקור את שוק אגרות החוב (לחצו לקריאה על מהי אגרת חוב), נבין מה הסיבה לאטרקטיביות העולה של אפיק האג"ח, מה האינדיקציות להחלטה בהשקעה באג"ח ומהי האסטרטגיה המומלצת להמשך. בקצרה מהו אג"ח ? – נייר  ערך המהווה  תעודת התחייבות לתשלום חוב ישנם 2 סוגי אגרות חוב מרכזיות קונצרניות (חברות) וממשלתיות, אנ ו בתור משקיעים יכולים לתת הלוואה לחברה או מדינה.

לאחרונה האטרקטיביות של אפיק האג"ח עולה, מה הסיבה?

הסיבה העיקרית לאטרקטיביות העולה של האג"ח נובעת מהתחזקות האינפלציה למעל היעד של הבנק  המרכזי, ברוב מדינות העולם ובעקבות כך אנו רוצים עלייה חדה בריביות.

חשוב להבין את הטרמינולוגיה, בעקבות האינפלציה אנו רואים את הבנקים המרכזיים מעלים ריבית

וכתוצאה מכך תשואות אגרות החוב הממשלתיות אטרקטיביות יותר, משמע התשואה לפדיון גבוהה יותר  למשקיעים שעדיין בחוץ.

חשוב להבין שהשוק עובד על פי פירמידת האלטרנטיבות (העובדת עם קשר ישיר בין סיכון לסיכוי/תשואה, נבין  שככל שהסיכון גדול יותר כך התשואה שנרצה לקבל המשקיעים גבוהה יותר).

כאשר ריבית השוק עולה, בהתאמה גם עולה בפיקדון בבנק! וזהו אפיק ההשקעה הסולידי ביותר, בואו נניח   שהריבית היא %1 מקובל שהבנק יביא בפקמ %1

ברגע שיש שינוי בנכס חסר סיכון כל הפירמידה משתנה.

כתוצאה מעליית הריבית החדה במשק הפיקדון בבנק נהייה יותר אטרקטיבי למשקיעים, לדוגמא פיקדונות היום  יכולים לה גיע  לריבית של %5-4

וכתוצאה מכך אנו רואים המון כסף שיוצא משוק האגח בעקבות האטרקטביות של של הפקדונות בבנק.

אנו רואים משקיעים שמוכרים את אגרות החוב בשנה האחרונה וכתוצאה מזה מחירי אג"ח יורדים  והתשואה בגינם עולה. היום אנו במצב שתשואת אגרות החוב ממשלתיות נסחרות כבר בתשואה של %4-3 לעומת בתחילת השנה  חשוב לזכור  התשואות האלה מובטחות רק אם המשקיע מחזיק באיגרות עד למועד פדיונן הסופי.

אגרות חוב
מקור אינווסטינג מה האינדיקציות להחלטה בהשקעה באג"ח – מח"מ / סוג ריבית / שקלי/צמוד.

מהו המח"מ?

אחד המרכיבים החשובים בבדיקת כדאיות השקעה באגח הוא המח"מ שלה  )משך חיים ממ וצע( משך החיים הממוצע של האג "ח הוא הגיל הממוצע של כל תקבולי האגח שיתקבלו מהאג"ח. המח"מ קובע בדרך כלל את  מידת התנודתיות של האג"ח. ככל שהמח"מ ארוך יותר, כך מחיר האגח תנודתי יותר ורגיש לשינוי בריבית

חשוב לחלק את זה לשני חלקים, שינוי בריבית ושינוי באינפלציה  בואו נכיר את סו גי אגרות החוב.

אגרות חוב בריבית קבועה – אג"ח בה הריבית קבועה.

אגרות חוב בריבית משתנה – אגרת חוב בה הריבית משתנה לפי הריבית במשק  אג"ח הצמודות – אגרת חוב בה הקרן מוצמדת למדד המחירים לצרכן האג"ח השקליות – אגרת חוב שלא מוצמדות.

שינוי בריבית

ככל שהריבית במשק תעלה או שיהיה צפי לעליית ריבית, ה משקיעים ימכרו אג"ח בריבית קבועה במח"מ ארוך , למה ?נזכר במח "מ, אמרנו שככל שהמח"מ ארוך יותר כך האגח תנודתי יותר ורגיש לשינוי בריבית ובמקרה של עליית ריבית בה התשואה עולה והמחיר יורד אג"ח במח"מ ארוך נפגעות יותר, משמע המחיר  שלהם יורד יותר מאשר אגח במח"מ קצר.

אותם משקיעים שמוכרים אגח בריבית קבועה במח "מ ארוך או משקיעים חדשים שנכנסים לשוק ירצו לקנות  אגח בריבית משתנה, כי הריבית משתנה כלפי מעלה וכך יוצא שתשלומי הריבית יגדלו שיש צפי לעליית ריבית.

לחלופין בצפי לירידת ריבית משקיעים ימכרו אגרות חוב בריבית משתנה, כי הם צופים שתשלומי הריבית  בעתיד יקטנו

אותם משקיעים ירצו לקנות אגח בריבית קבועה במח "מ ארוך.

שינויים באינפלציה

כאשר השוק צופה שבעתיד האינפלציה/מדד מחירים לצרכן יהיו גבוהים המשקיעים ירצו להיחשף לאגרות חוב שצמודות למדד מכיוון שהקרן צמודה למדד, אותם המשקיעים שמשקיעים באגרות החוב השקליות ומשקיעים  חדשים יז רימו כסף לאגרות חוב בריבית משתנה ויעלו את המחיר שלה

צפי לעליית מדד = משקיעים מוכ רים אג"ח שקלי וקונים אג"ח צמוד כתוצאה מזה רואים ירידה בתשואה ועליה  במחיר באגח הצמוד צפי לירידת מדד = משקיעים מוכרים אג"ח צמוד וקונים אג"ח שקלי כתוצאה מזה רואים ירידה בתשואה ועליה    במחיר באגח השקלי.

מהי האסטרטגיה המומלצת באפיק אגרות חוב

בהינתן שהריבית ממשיכה לעלות, כרגע הצפי זה לפחות לעוד 2 עלי ות ריבית  אנו נרצה להיות חשופים לאגח  בריבית משתנה ו/או אגח שקלי במח "מ קצר.

ככל שנגיע לשיא הריבית  ונצפה שמשם היא תתחיל לרדת אז נרצה להיות חשופים לאג"ח בריבית קבועה  במחמ ארוך .

דוגמא לאסטרטגיית השקעה באג"ח ממשלת

אגרות חוב
אגרות חוב

בתמונה מס 1 אנו רואים את תשואות אגרות החוב ש ל ממשלת ארה" ב ל 10 שנים
אנו רואים פה עליית תשואות והגעה לשיא בתשואה של %5.4 באזור אוקטובר ולאחר מכן ירידה של התש ואות
לכיוון %6.3 ,בעצם ראינו פה ירידת תשואה של %9.0 עד כה.
ובתמונה מס 2 אנו ר ואים קרן סל שחשופה לאגרות חוב של ממשלת ארה"ב במח"מ 10
כתמונה הפוכה לתשואות פה אנו רואים את ירי דת המחיר לאורך התקופה והגעה לשפל במחיר של 5.92
ולאחר מכן עליית המחיר לאזור 98.

ומה אפשר להסיק מזה?

בתור משקיע אני יכול לקנות את קרן הסל כשהתשואות גבוהות לחכות שהתשואות ירדו בעקבות צפי לירידת ריבית. משקיע שנכנס כשהתשואות על %5/4.4( בחודש אוקטובר( ועד היום שהתשואה על %8.3( חודש ינואר( כבר עשה תשואה של %6 בקירוב רווחי הון על הקרן של אגרות החוב .

דוגמאות השקעה נוספות לתקופה

קרן נאמנות איביאי אגח דולר ריבית משתנה פלוס – 2D – מספר הקרן 5127998 מדיניות הקרן: קרן המשקיעה את נכסיה באגרות חוב ממשלתיות קונצרניות חשופות לדולר ועד %30מניות תשואה השנה : %9 כרעיון להשקעה שחשופה לאג " ח צמוד לדולר בריבית משתנה, נהנים גם מהריבית המשתנה וגם מהתחזקות הדולר בתקופה האחרונה, זה נובע מפערי הריבית בין ארה"ב לישראל כל עוד שנמשיך לראות פער בין הריבית השקלית לריבית הדולרית )הכוונה לריבית של הבנק מרכזי באותה המדינה( נמשיך לראות את הדולר נלחץ כלפי מעלה.

Ishares 20+ yeartreasury bond etf – TLT קרן סל חשיפה לאגרות החוב הממשלתית ארה"ב במח"מ ארוך (מח"מ 20) ירדה מעל %30 בשנה האחרונה, תנודתיות גבוהה לאגרות חוב בעקבות המח"מ הארוך

IEI–אגרות חוב ממשלתיות ארה"ב מח " מ קצר (7-3)

IEF -אגרות חוב ממשלתיות ארה"ב מח " מ ארוך (10-7)

כותב המאמר: אבשלום מדמון, מתמחה לייעוץ השקעות, BMENIV

המידע המובא במאמר זה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה הצעה לרכישת נייר ערך כלשהו ואין לראות במידע זה משום יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ומאפייניו של כל אדם ואדם, לשם ביצוע כל פעולה בניירות ערך כלשהם,אין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

תוכן עניינים

רוצים להתייעץ?
לתאם פגישה אישית?
נשמח לעמוד לרשותכם.

בואו נקבע פגישה עוד היום.

03-376-3630

דילוג לתוכן